Мы сделали для Вас
удобное приложение
Установить приложение
Перейти на сайт

Литовская нар. «Gėriau dienužėlę». ТЕКСТ ПЕСНИ

Пой с друзьями
Слова: Литовская нар.
Музыка: Литовская нар.
© н/о
℗ CDCom Publishing
Riau dienužėlę 
O ir naktužėlę 
Per visą naktį 
Ik aušružėlės 

Gėriau dienužėlę 
O ir naktužėlę 
Per visą naktį 
Iki gaidužių 

Pragėriau žirgelį 
Ir kamanužėles 
Tai vis dėl tavęs 
Jauna merguže 

Siųsčiau tėtužėlį 
Į karčemužėlę 
Atvaduot žirgą 
Ir kamanužes 

Parein tėtužėlis 
Iš karčemužėlės 
Netvaduo žirgą 
Nei kamanužes 

Bus tava žirgelis 
Ir kamanužėlės 
Tik nebus tava 
Jaunas dienužės 

Gėriau dienužėlę 
O ir naktužėlę 
Per visą naktį 
Iki gaidužių 

Pragėriau žiedelį 
Ir vainikužėlį 
Tai vis dėl tavęs 
Jaunas bernuži 

Siųsčiau motinėlę 
Į karčemužėlę 
Atvaduot žiedą 
Ir vainikužį 

Parein motinėlė 
Iš karčemužėlės 
Netvaduo žiedą 
Nei vainikužį 

Ei dukryt dukryte 
Dukrytėle mana 
Nepulk per jauna 
Į rūpestužį 

Bus tava žiedužis 
Ir vainikužėlis 
Tik nebus tava 
Jaunas dienužės 

Распечатать
Караоке для SmartVT