Литовская нар. «Treji Gaideliai Giedojo». ТЕКСТ ПЕСНИ

Пой с друзьями
Слова: Литовская нар.
Музыка: Литовская нар.
© н/о
℗ karaoke.ru
Raibi gaideliai 
giedojo 
Brolis žirgelį 
balnojo 
Kelk sesele 
daržo rūtele 
Brolelį 
palydėki 

Uždek motuše 
liktužius 
Aš nusiprausiu 
burnužę 
Apsirėdysiu 
atsisveikysiu 
Daugiau 
nesimatysim 

Aš per kiemelį 
eidamas 
Vario vartelius 
keldamas 
O aš pamačiau 
savo seselę 
Svirnelyj prie 
skrynelių 

Oi kam tu varstai 
skryneles 
Oi kam tu rėžai 
drobeles 
Nei aš dėvėsiu 
nei aš kur dėsiu 
Drabužių 
sau turėsiu 

Duos mums karalius 
drabužius 
Į baltas rankas 
kardužius 
Būsim rėdyti 
ir išmokyti 
Kai vieno 
tėvo sūnūs 

Kad ant mūsų 
žemelė grius 
Kad karaliai 
kraujuose plūs 
Drąsiai stovėkim 
tikt nedrebėkim 
Rasi mes 
pergalėsim 
Распечатать