Добр «Алга Кыргыз!». ТЕКСТ ПЕСНИ

Мелодия
Тон
+ 0
Применить
Алга Кыргыз!
Добр
Алга Кыргыз!
Караоке-версия
Слова: Добранов А.
Музыка: Добранов А.
© ООО «Никита Онлайн»
℗ Singberry
Увы, Вы набрали
0000
баллов
Чтобы набирать баллы, скачайте мобильное приложение Карафон
и пойте в него, как в микрофон
Поздравляем! Вы набрали
0000
баллов


Используйте Премиум, чтобы подключить
своих друзей и устраивать соревнования
0:00 / 4:47
volume bar
Полный экран
Возникла ошибка
при загрузке данных с сервера
Сейчас воспроизведение этой песни невозможно.

Попробуйте обновить страницу или воспользуйтесь другими песнями из нашего каталога
Отсутствуют права
на песню
На эту песню Правообладатель временно отозвал лицензию для трансляции караоке в вашем регионе.

Мы уже работаем над этим.

А пока что можете воспользоваться другими песнями из нашего каталога
МЕНЯЙТЕ ТОНАЛЬНОСТЬ ПОД СВОЙ ГОЛОС
В режиме «праздник» доступна функция изменения тональности фонограммы
Перейти в режим праздник
ФОНОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специально для профессионального исполнения вы можете легко отключать мелодию-подсказку в режиме «праздник»
Перейти в режим праздник
Интересней ПЕТЬ С БАЛЛАМИ
Узнайте как вы поете, участвуйте в конкурсах, соревнуйтесь с друзьями
Перейти в режим праздник
полноэкранный режим
Специальный полноэкранный режим, который адаптируется под любые экраны и позволяет удобно использовать караоке в компании
Перейти в режим праздник
Мелодия
Тон
+ 0
Применить
Алга Кыргыз!
Добр
Алга Кыргыз!
Караоке-версия
Слова: Добранов А.
Музыка: Добранов А.
© ООО «Никита Онлайн»
℗ Singberry
Увы, Вы набрали
0000
баллов
Чтобы набирать баллы, скачайте мобильное приложение Карафон
и пойте в него, как в микрофон
Поздравляем! Вы набрали
0000
баллов


Используйте Премиум, чтобы подключить
своих друзей и устраивать соревнования
0:00 / 4:47
volume bar
Полный экран
Возникла ошибка
при загрузке данных с сервера
Сейчас воспроизведение этой песни невозможно.

Попробуйте обновить страницу или воспользуйтесь другими песнями из нашего каталога
Отсутствуют права
на песню
На эту песню Правообладатель временно отозвал лицензию для трансляции караоке в вашем регионе.

Мы уже работаем над этим.

А пока что можете воспользоваться другими песнями из нашего каталога
МЕНЯЙТЕ ТОНАЛЬНОСТЬ ПОД СВОЙ ГОЛОС
В режиме «праздник» доступна функция изменения тональности фонограммы
Перейти в режим праздник
ФОНОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специально для профессионального исполнения вы можете легко отключать мелодию-подсказку в режиме «праздник»
Перейти в режим праздник
Интересней ПЕТЬ С БАЛЛАМИ
Узнайте как вы поете, участвуйте в конкурсах, соревнуйтесь с друзьями
Перейти в режим праздник
полноэкранный режим
Специальный полноэкранный режим, который адаптируется под любые экраны и позволяет удобно использовать караоке в компании
Перейти в режим праздник
Слова: Добранов А.
Музыка: Добранов А.
© ООО «Никита Онлайн»
℗ Singberry
Мен кыргызмын, мен, мен, алга, кыргыз калкым,
Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым.
Кыргыз улут кыраан-кыраан жигиттерге бай келген, 
Ырас, ырас эле кыргыз болуп жаралган экем. 
Кылым карып, бирок кыргыз кыргыз бойдон калган, 
Мен миң өлүп, миң тирилген, мен ушундай калкмын.
Баатыр Манас атам болгон, ал менин гана атам, 
Миң талашып, миң кырылгын,
Манас кыргыздан чыккан.

Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 

Кыргыз элим илгертен баатырларга бай келген,
Кыраан-кыраан жигиттерди элим баалап даңк берген.
Кыргыз элим намыскөй, намысына бек турган, 
Кылым карып, жылдар өтүп, алдын көздөй умтулган.
Баатырыбыз Манас чыккан, баатыр болгон баласы, 
Арасынан кыргызымдын чыккан Тайлак баатыры.
Ар кай жеринен, жеримдин ар ким жети жагынан, 
Чыккан Байтик баатырыбыз, Курманбегибиз, Шабдан.
Чыккан экен баатырыбыз Атаке, Эр Табылды, 
Кыраан, күчтүү болгон экен Балбай деген баатыры. 
Кожомкулдай күчтүү балбаныбыз чыккан кыргызда,
Баатыр энелерим болгон Курманжан даткабыздай.
Эне баатыр Жаңыл Мырза менен чыккан Кыз Сайкал, 
Айта берсек, эч түгөнгүс, азыр деле көп алар.
Ошондуктан улуу элиме эч бириң теңелгис, 
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис. 

Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 

Жагабы, жакпайбы, сага улутум болсо кыргыз, 
Мен кыргызмын, жакшы көргөн бешбармак менен кымыз.
Күндөп-түндөп "Манас" айткан, укмуш черткен комузду,
Күлүк атты мендей чапкын, көрдүңбү жер кооздугун. 
Мен кыргызмын ала-тоолук, ак калпак баса кийген,
Бийик койгон өз тилимди, өз элиме ийилген.
Кыргыз деген улутум менин, кырылгыс эч качан, 
Мага каршы чыкпа, сендей миң душманды кыргам. 
Кыраан-кыраан жигиттерим, менин эр жүрөк келген, 
Мен кыргызмын намыскөй, намысыма бек келген.
Болом өтө конок пейил, мейман тоском илгертен,
Кылам дегенимди кылган улут болом билбесең.
Кыргызымдан өнөр чыккан, миң тарапка тараган,
Өнөрлөрүн өргө чапкан жазуучу, акындардан. 
Токтогулдай төкмө чыккан, суудай төккөн ордунан,
Улуу Чыңгыз жазуучубуз чыккан, дүйнө тааныган.
Акын чыккан Алыкулдай, Аалы, Жоомарт, Мидиндей, 
Саякбайдай манасчыбыз чыккан экен элимде, эй! 
Төкмө акын Жеңижоктойлордон канчасы чыккан, 
Сүрөт тарткан Сүймөнкул Чокморовдой болгон адам. 
Сүйүп-күйүп эл жерине кылып кеткен кызматын. 
Бекем эске тутуп алгын, ал Исхак Раззаковду. 
Ошондуктан улуу элиме эч бириң теңелгис, 
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис.

Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 
Алга, кыргыз, алга!
Алга, кыргыз, алга! 

Ала-Тоолук улуу элиме эч бириң теңелгис 
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис.
Распечатать
Приложение
Скачайте приложение сейчас
и получите 7 дней пения бесплатно
Полный доступ к исполнению песен.
Без рекламы. Более 20 000 караоке-песен у вас в руках.
Скачать
Первые 7 дней
бесплатно
DoReMi