Добр «Алтын апам». ТЕКСТ ПЕСНИ

Мелодия
Тон
+ 0
Применить
Алтын апам
Добр
Алтын апам
Караоке-версия
Слова: Джортушевдики А., Добр
Музыка: Джортушевдики А., Добр
© Никита Мобайл
℗ Singberry
Увы, Вы набрали
0000
баллов
Чтобы набирать баллы, скачайте мобильное приложение Карафон
и пойте в него, как в микрофон
Поздравляем! Вы набрали
0000
баллов


Используйте Премиум, чтобы подключить
своих друзей и устраивать соревнования
0:00 / 4:03
volume bar
Полный экран
Возникла ошибка
при загрузке данных с сервера
Сейчас воспроизведение этой песни невозможно.

Попробуйте обновить страницу или воспользуйтесь другими песнями из нашего каталога
Отсутствуют права
на песню
На эту песню Правообладатель временно отозвал лицензию для трансляции караоке в вашем регионе.

Мы уже работаем над этим.

А пока что можете воспользоваться другими песнями из нашего каталога
МЕНЯЙТЕ ТОНАЛЬНОСТЬ ПОД СВОЙ ГОЛОС
В режиме «праздник» доступна функция изменения тональности фонограммы
Перейти в режим праздник
ФОНОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специально для профессионального исполнения вы можете легко отключать мелодию-подсказку в режиме «праздник»
Перейти в режим праздник
Интересней ПЕТЬ С БАЛЛАМИ
Узнайте как вы поете, участвуйте в конкурсах, соревнуйтесь с друзьями
Перейти в режим праздник
полноэкранный режим
Специальный полноэкранный режим, который адаптируется под любые экраны и позволяет удобно использовать караоке в компании
Перейти в режим праздник
Мелодия
Тон
+ 0
Применить
Алтын апам
Добр
Алтын апам
Караоке-версия
Слова: Джортушевдики А., Добр
Музыка: Джортушевдики А., Добр
© Никита Мобайл
℗ Singberry
Увы, Вы набрали
0000
баллов
Чтобы набирать баллы, скачайте мобильное приложение Карафон
и пойте в него, как в микрофон
Поздравляем! Вы набрали
0000
баллов


Используйте Премиум, чтобы подключить
своих друзей и устраивать соревнования
0:00 / 4:03
volume bar
Полный экран
Возникла ошибка
при загрузке данных с сервера
Сейчас воспроизведение этой песни невозможно.

Попробуйте обновить страницу или воспользуйтесь другими песнями из нашего каталога
Отсутствуют права
на песню
На эту песню Правообладатель временно отозвал лицензию для трансляции караоке в вашем регионе.

Мы уже работаем над этим.

А пока что можете воспользоваться другими песнями из нашего каталога
МЕНЯЙТЕ ТОНАЛЬНОСТЬ ПОД СВОЙ ГОЛОС
В режиме «праздник» доступна функция изменения тональности фонограммы
Перейти в режим праздник
ФОНОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специально для профессионального исполнения вы можете легко отключать мелодию-подсказку в режиме «праздник»
Перейти в режим праздник
Интересней ПЕТЬ С БАЛЛАМИ
Узнайте как вы поете, участвуйте в конкурсах, соревнуйтесь с друзьями
Перейти в режим праздник
полноэкранный режим
Специальный полноэкранный режим, который адаптируется под любые экраны и позволяет удобно использовать караоке в компании
Перейти в режим праздник
Слова: Джортушевдики А., Добр
Музыка: Джортушевдики А., Добр
© Никита Мобайл
℗ Singberry
Ааламда теңдеши жок асылым алтын апам,
Жашоомо жарык берген жалгызым жаным апам.
Жан тартып дайым мага жанымда жалгыз гана,
Жароокер апакебай, бул ырым жалгыз сага.
Тамчыдай сүтүн берип талыкпай баккан апам,
Алыста жүрсө дагы балам деп шашкан апам.
Бал ширин сөздөр менен эриткен жан дүйнөмдү,
Ар дайым бир өзүмө сүйүктүү жаккан апам.
Балам деп дайым күйгөн эненин таламында,
Унутпайлы бейиш төрү эненин таманында.
Бой тартып чоңойгондо ороңдоп четке какпай,
Барктайлы апаларды көзү тирүү, аманында.
Агарган ар бир чачың, биз үчүн аккан жашың,
Ааламды сактайт тура энелик ыйык атың.
Эр жетип мына эми турабыз алдыңызда,
Эркелеп жетеличи, апакебай, баркыңызга.

Түшкөрсөм түштү оңунан жоруган алтын апам
Түгөнгүс түйшүктөрдөн коруган алтын апам.
Үч бөлүп түн уйкусун уктабай мени карап
Онтосом, чогуу онтоп, ооруган алтын апам.
Канчалык кыйналсам да баарына түткөн апам,
Кайгырып капалансам арылткан жүктөн апам.
Кайрылып үйгө келбей кечигип калганымда,
Санааркап жолду карап, сагынып күткөн апам.

Жарык нур тийип көктөн, мээримиң чексиз төккөн, 
Оозанткан эне сүтүн балалыкта эбак өткөн.
Мөмөлүү дарак сымал жемишин жазбай берген,
Апакем жаркыраган жаздагы жашыл көктөм.
Көргөндө ак чачыңды, көзүмө жаш аламын,
Бой жетип чоңойсом да өзүңө мен жаш баламын
Кем кылбай эч бир жандан, чоңойткон апакемдин,
Актайм деп мен ак сүтүн бүт ааламга жар саламын.
Талыкпас эмгенине, ак сүтүн эмгениме,
Көрсөтүп туура жолду тарбия бергенине.
Баш ийип таазим этем түбөлүк апакеме,
Жаратып бул жашоого жарык нур бергенине.
Бактылуу жашоо берсе мөмөлүү жемишинен,
Алысмын мен ар дайым кайгырып бир кейишинен.
Тилеймин Жараткандан жалынып мен күнүгө,
Берсе деп апакеме акыреттик бейишинен.

Түшкөрсөм түштү оңунан жоруган алтын апам
Түгөнгүс түйшүктөрдөн коруган алтын апам.
Үч бөлүп түн уйкусун уктабай мени карап
Онтосом, чогуу онтоп, ооруган алтын апам.
Канчалык кыйналсам да баарына түткөн апам,
Кайгырып капалансам арылткан жүктөн апам.
Кайрылып үйгө келбей кечигип калганымда,
Санааркап жолду карап, сагынып күткөн апам.

Түшкөрсөм түштү оңунан жоруган алтын апам
Түгөнгүс түйшүктөрдөн коруган алтын апам.
Үч бөлүп түн уйкусун уктабай мени карап
Онтосом, чогуу онтоп, ооруган алтын апам.
Распечатать
Приложение
Скачайте приложение сейчас
и получите 7 дней пения бесплатно
Полный доступ к исполнению песен.
Без рекламы. Более 20 000 караоке-песен у вас в руках.
Скачать
Первые 7 дней
бесплатно
DoReMi